Så enkelt att till och med ett barn förstår?

Så enkelt att till och med ett barn förstår?

Så enkelt att till och med ett barn förstår? 1024 580 Business Design Studio

Att beskriva nyttan av affärskritisk utveckling och förändring kan ofta bli komplext och svårt att ta till sig för människor i en organisation. Genom att utveckla egna bilder för verksamheten, utvecklas ett gemensamt språk som underlättar kommunikationen mellan alla.

Våra hjärnor förstår och tänker i bilder – visualisering är ett väldigt kraftfullt verktyg för utveckling. Exemplet är gjort för XLENT att visa hur de kan hjälpa företag att komma ifrån att ha IT som en bromskloss till att bli en konkurrensfördel.

Kontakta oss

Adress:

c/o Convendum
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018
Org. nr. 556865-2167