Strategi

Gemensam målbild, väl förankrad hos ledning och medarbetare. 


Strategi

Gemensam målbild, väl förankrad hos ledning och medarbetare. 

Vi hjälper er att identifiera vägvalen, möjligheterna, hoten och låter er enas om ett mål och hur ni ska ta er dit. Genom att ni har en framväxande, konkret bild av er diskussion kan ni bygga vidare på varandras resonemang och öka kvaliteten på diskussionen.  Ni får direkt en överblick av de komplexa sambanden mellan de olika delarna och får en möjlighet att prioritera och komma framåt.

Genom att det verkligen blir ledningens gemensamma, konkreta bild för mål och strategi, har ni lagt en god grund för utvecklingsarbetet.

Exempel på tillämpningar:

  • Strategiutveckling
  • IT-strategi
  • Affärsplan

Förändring

Få med er alla på förändringsresan genom att arbeta med visualisering.


Förändring

Få med er alla på förändringsresan genom att arbeta med visualisering.

Vi är ett stöd i ert förändringsarbete och stöttar i de olika olika faserna, genom ansvar som förändringsledare eller som ett punktstöd till er ledning. Genom att arbeta med vår metodik Image Driven Change, kan framtagna mål och strategi på ett effektivt och roligt sätt förklaras och förankras i organisationen.

Exempel på tillämpningar:

  • Målbild för förändringsarbetet
  • Kommunikation och förankring i organisationen
  • Ledarskapsstöd

Innovation

Möjliggör innovation genom att arbeta bildbaserat.


Innovation

Möjliggör innovation genom att arbeta bildbaserat.

Vi ger er förutsättningarna för att få tänka öppet och fritt, och där idéerna sedan kan delas inom gruppen och byggas vidare på gemensamt. Eftersom hela processen dokumenteras i bild, kan idéerna utvecklas gemensamt och mycket mer effektivt.

Efter en innovationsworkshop med oss, har ni en visuell karta över vad som har diskuterats under dagen. En karta som sedan kan vägleda det fortsatta arbetet.

Exempel på tillämpningar:

  • IoT och nya affärsmodeller
  • Digitalisering och disruptiva lösningar
  • Delningsekonomi

Kontakta oss

Adress:

c/o Convendum
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018
Org. nr. 556865-2167