DET RÄCKER INTE MED ATT FÖRKLARA, MAN MÅSTE FÅ DEM ATT FÖRSTÅ OCKSÅ.

DET RÄCKER INTE MED ATT FÖRKLARA, MAN MÅSTE FÅ DEM ATT FÖRSTÅ OCKSÅ.

DET RÄCKER INTE MED ATT FÖRKLARA, MAN MÅSTE FÅ DEM ATT FÖRSTÅ OCKSÅ. 768 576 Business Design Studio

Ditt jobb är att driva företaget mot utveckling och framgång. Nya idéer skall implementeras och genomföras.
I en organisation kan invanda mönster och rutiner vara svåra att rubba och förändringsarbetet tar längre tid än vad marknaden tillåter.
En bild säger, som sagt, mer än tusen ord och kan snabbt förklara den process som måste till för att ni inte ska hamna efter.

Förändringstakten är hög i dagens företag och organisationer. Att snabbt förankra och sprida en ny inriktning och ändrade arbetssätt kan vara svårt.
Genom att skapa en fysisk bild av vad som skall bli gjort och vilken den nya målbilden är ger man sina medarbetare en chans att genast förstå processen och det gemensamma målet.
Med vår förändringsledning utvecklar du en unik bild som visualiserar det ni har framför er.

Vi tillhandahåller managementkonsulttjänster inom strategiutveckling och förändringsledning genom visualisering.
Vi vänder oss till exekutiva chefer och tvärfunktionella ledare som skall bedriva förändring i sin organisation.

Contact

E-mail: [email]info@businessdesignstudio.se[/email]

© All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018-2019
Org. nr. 556865-2167