För smart för ditt eget bästa?

För smart för ditt eget bästa?

För smart för ditt eget bästa? 1024 536 Business Design Studio

Sitter du med en Blue Ocean-möjlighet, men ingen ser det du ser?

Har du en affärsmodell, struktur eller strategi som är sammansatt och svår att förmedla? Delarnas inbördes relation och förflyttning är komplexa och näst intill omöjliga att beskriva i text eller diagram? Det är få eller inga som förstår dina komplexa tankebanor. Du ser tåget lämna perrongen medan din omgivning inte ens förstått var stationen befinner sig.

Detta är inget ovanligt problem och förekommer inte allt för sällan dvs. att en person eller grupp har svårt att förmedla sina tankar i större bredd. Svårigheten att kommunicera ligger inte på ett personligt plan utan har sitt ursprung i att det är komplexa resonemang som måste beskrivas i en sammanhängande helhet och där mottagaren inte kan förväntas ha den djupa kunskapen.

Vi hjälper dig, genom att tillsammans med dig utveckla en bild som beskriver det du tänkt. Vår kompetens inom management i kombination med bildskapandet enligt vår Image Driven Change-metodik ger dig en möjlighet att visualisera den och på så sätt göra den begriplig. Analysen skapar en bild som ger dig möjlighet att kommunicera.

 

Läs mer om våra tjänster: https://www.businessdesignstudio.se/tjanster/

Contact

E-mail:

© All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018-2019
Org. nr. 556865-2167