Kul dag på jobbet!

Kul dag på jobbet!

Kul dag på jobbet! 1024 629 Business Design Studio

Kul dag på jobbet idag! Värdegrunden för TRR Trygghetsrådet och vad den betyder för det nya kontaktcentret – visualiserad blir det enklare att förstå och komma ihåg.

Bilden är ritad live under ett två timmar långt möte, där vi var en grupp om ca 10 personer som sammanfattade vad man kommit fram till under den kick-off som man varit på i veckan före. Utifrån värdegrundsorden och vad de i praktiken betyder i gruppen, sammanfattade och visualiserade jag diskussionen.

Den här bilden sitter nu uppe på väggen hos TRR Trygghetsrådets kontaktcenter, så att de dagligen kan återkomma till vad det var de har kommit överens om. Ett resultat från en kick-off som annars snabbt hade fallit i glömska, där det låg samlat i post-it-lappar och powerpointanteckningar.

Contact

E-mail: [email]info@businessdesignstudio.se[/email]

© All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018-2019
Org. nr. 556865-2167