Kan en visualiserad strategi förändra världshistorien?

Kan en visualiserad strategi förändra världshistorien?

Kan en visualiserad strategi förändra världshistorien? 960 720 Business Design Studio

 

För ca. 74 år sedan, morgonen den 6:e juni 1944, befann sig 156.000 man på väg mot några stränder i franska Normandie, Operation Overlord hade inletts. Under natten hade tusentals fallskärmssoldater landat i inlandet för att bekämpa mål som hotade invasionsstyrkan. Europa hade under flera år lidit av den nazistiska ockupationen och en fri och demokratisk kontinent var inte en självklarhet. De människor som trodde på ett annat sätt att leva hade under flera år samlat sig för att en gång för alla göra slut på förtrycket. Allt satsades på ett kort och ett misslyckande skulle få katastrofala följder.

År av förberedelser, utbildning och planering skulle till slut testas i verkligheten. Tusentals unga män visste sin uppgift och att det var långt ifrån säkert att de skulle uppleva solnedgången. Deras tankar och känslor går inte att föreställa sig, när de satt i olika fartyg på väg mot någon av de på kartan namngivna stränderna – Utah, Omaha, Gold, Juno och Sword.

Soldaterna hade redan tidigare fått genomgång av kartorna och träning på sina specifika uppgifter på kartor där alla ortsnamn var borttagna. Detta för att invasionens exakta landstigningsplatser inte skulle avslöjas för fienden och orsaka en katastrof. Vissa av enheterna fick inte reda på vart de egentligen var på väg, förrän de befann sig ute på havet.

Illustrationen ovan är bara en schematisk bild av den övergripande strategin. De allierade hade ägnat år av spanings- underrättelse- och planeringsarbete för att ta fram detaljkartor som låg som grund för det material som de enskilda enheterna utgick ifrån. En enorm mängd information hade sammanställts i form av strategi- och förflyttningskartor för varje enhet. De utgjorde ett viktigt verktyg för att de stridande enheterna skulle kunna överblicka och förstå det kaos de kastades in i, när luckorna öppnades på landstigningsbåtarna.

Att varje enskild individ vet i vilket sammanhang den befinner sig i och vilken uppgift den har att lösa är viktig del i en strategi. En perfekt uttänkt plan brukar alltid bli påverkad av verkligheten, men vet individen om den större planen kan man uppmuntra enskilda agila initiativ för att lösa uppgiften. Även om det initiativet inte leder 100% rätt, så drivs processen framåt och man håller farten.

Att visuellt förklara strategin ger en direktåtkomst till individens bildminne. Man kan förmedla strategi och taktik på ett sätt som gör att människor får den överblick de behöver för att lösa uppgiften. Man kan i bilden visa på kända faror och möjliga faror, förflyttningen som skall göras enskilt och som grupp, de olika delarnas inbördes relation och vad det övergripande målet är.

Efterhand måste man samla ny information för att uppdatera läget. Detta gör att man kan anpassa strategin efter att den utsatts för verkligheten. Att förmedla ändringar och omkastningar gör man snabbast genom att visuellt beskriva förändringarna för de som skall utföra dom, även om det bara handlar om att snabbt rita med en pinne på marken för att förklara den nya situationen.

Militär strategi har nästan alltid en del av visualisering i sig. De vet att ett av de snabbaste sätten för att uppnå förståelse för det man vill genomföra, grundar sig på ett visuellt språk som är gemensamt, där enheter och förflyttningar har sina specifika symboler för att de snabbt skall kunna kommunicera sina taktik, strategi och mål på det mest effektiva sättet.

 

Läs mer om våra tjänster: https://www.businessdesignstudio.se/tjanster/

 

Contact

E-mail: [email]info@businessdesignstudio.se[/email]

© All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018-2019
Org. nr. 556865-2167