Visualize or die.

Läge att ses?

Redo för att utveckla målbilder och strategier på ett nydanande sätt?
Vill du låta hjärnorna jobba i en behaglig miljö och få dem att trivas?
Disruptiva lösningar kräver nya sätt att arbeta.
Välkommen.

Image Driven Change


Image Driven Change är en metodik för att utifrån verksamhetens situation, basera en kvalificerad dialog på framtagna bilder. I realtid struktureras och dokumenteras sedan diskussionen i ritade bilder, vilket ger förutsättningar för vidare diskussion utifrån de gemensamma bilder som växer fram.

100


UPPSTART


Formulering av var ni är idag och vad ni vill åstadkomma

100


AVSTÄMNING


Utifrån de givna förutsättningarna tar vi fram ett förslag på upplägg som vi stämmer av och justerar tillsammans med er.

100


GENOMFÖRANDE


Genom visualiseringarna ger vi både underlaget för diskussioner och strukturen. Människor får ett gemensamt bildspråk för att utveckla de problemställningar som är aktuella.

100


RESULTAT


Resultatet dokumenteras grafiskt, t ex som en sammanfattande bild av utvecklad strategi eller en målbild för förändringsprojektet.

Contact

Visiting address:

C/O Convendum
Vasagatan 16
SE-111 20 Stockholm

Sweden

All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018
Org. nr. 556865-2167