Målbilder

Visuella målbilder och planer för er utveckling


Visuella målbilder

Gemensam och visualiserad plan för utveckling

Genom en eller flera visuella workshops, hjälper vi er att identifiera möjligheterna och vägvalen och låter er enas om ett mål och hur ni ska ta er dit. Genom att ni har en framväxande, konkret bild av er diskussion kan ni bygga vidare på varandras resonemang och öka kvaliteten på diskussionen.  Ni får direkt en överblick av sambanden mellan delarna, kan prioritera och komma framåt.

Genom att det verkligen blir er gemensamma, konkreta bild för mål och plan, har ni lagt en god grund för utvecklingsarbetet.

Exempel på tillämpningar:

 • Ledningens strategidagar
 • Teamets planeringsdagar
 • Företagets kick-off

Förändring

Få med alla på utvecklingsresan genom att arbeta med visualisering.


Förändring

Få med alla på förändringsresan genom att arbeta med visualisering.

Förändring händer när tre viktiga grunder finns på plats:

Ledningsgruppen är enig om målet och hur det ska uppnås. Medarbetarna förstår logiken bakom målet och vill vara med och förverkliga det. Man har ett agilt arbetssätt där man provar, utvärderar och justerar, i ett systematiskt förändringsarbete mot målet. En utvecklingsresa som kan vara under lång tid, men där uppföljning sker kontinuerligt.

För samtliga delar i detta arbete är visualisering ett mycket kraftigt verktyg. Med gemensamt skapade bilder ökar kvaliteten på dialog och problemlösning och kommunikationen i organisationen underlättas. På Business Design Studio tar vi ett helhetsgrepp om förändringsledningen – sakfrågan och ledarskapet – med visualisering som unik metodik.

Exempel på tillämpningar:

 • Målbild för förändringsarbetet
 • Kommunikation och förankring i organisationen
 • Ledarskapsstöd
Innovation visuell

Kurs i Visual Thinking

Lär dig hur du kan jobba visuellt för att leda utveckling


Kurs i ”Visual Thinking”

Öka er förmåga att leda utveckling

I kursen ”Visual Thinking för att leda utvecklingsresor”, arbetar vi med hur man kan använda sig av storytelling, visuell problemlösning och att rita för att driva utveckling framåt.

Det är en verksamhetsanpassad utbildning, där du kan välja innehåll utifrån vad ditt team behöver. Möjliga block är:

 • Vad är Visual Thinking och hur kan det hjälpa oss?
 • Grafiska alfabetet – grunderna för att kunna rita själv
 • Struktur och metod för att kunna visualisera olika typer av utvecklingsresor
 • Planering som en story – praktisk övning i visualiserad planering

Kursen är från två timmar till en heldag, beroende på vilka delar ni vill ha med. Den utförs mycket praktiskt med papper, pennor och massor med energi och skapande.

Exempel på tillämpningar:

 • Utvecklingsdag för ditt team
 • Ledarskapsutveckling
 • Nytt verktyg för innovation

Contact

E-mail: [email]info@businessdesignstudio.se[/email]

© All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018-2019
Org. nr. 556865-2167