Strategi

Gemensam målbild, väl förankrad hos ledning och medarbetare. 


Strategi

Gemensam målbild, väl förankrad hos ledning och medarbetare. 

Vi hjälper er att identifiera vägvalen, möjligheterna, hoten och låter er enas om ett mål och hur ni ska ta er dit. Genom att ni har en framväxande, konkret bild av er diskussion kan ni bygga vidare på varandras resonemang och öka kvaliteten på diskussionen.  Ni får direkt en överblick av de komplexa sambanden mellan de olika delarna och får en möjlighet att prioritera och komma framåt.

Genom att det verkligen blir ledningens gemensamma, konkreta bild för mål och strategi, har ni lagt en god grund för utvecklingsarbetet.

Exempel på tillämpningar:

  • Strategiutveckling
  • IT-strategi
  • Affärsplan

Förändring

Få med er alla på förändringsresan genom att arbeta med visualisering.


Förändring

Få med er alla på förändringsresan genom att arbeta med visualisering.

Förändring händer när tre viktiga grunder finns på plats:

Ledningsgruppen är enig om målet och hur det ska uppnås. Medarbetarna förstår logiken bakom målet och vill vara med och förverkliga det. Man har ett agilt arbetssätt där man provar, utvärderar och justerar, i ett systematiskt förändringsarbete mot målet. En utvecklingsresa som kan vara under lång tid, men där uppföljning sker kontinuerligt.

För samtliga delar i detta arbete är visualisering ett mycket kraftigt verktyg. Med gemensamt skapade bilder ökar kvaliteten på dialog och problemlösning och kommunikationen i organisationen underlättas. På Business Design Studio tar vi ett helhetsgrepp om förändringsledningen – sakfrågan och ledarskapet – med visualisering som unik metodik.

Exempel på tillämpningar:

  • Målbild för förändringsarbetet
  • Kommunikation och förankring i organisationen
  • Ledarskapsstöd
Innovation visuell

Innovation

Möjliggör innovation genom att arbeta bildbaserat.


Innovation

Möjliggör innovation genom att arbeta bildbaserat.

Vi ger er förutsättningarna för att få tänka öppet och fritt, och där idéerna sedan kan delas inom gruppen och byggas vidare på gemensamt. Eftersom hela processen dokumenteras i bild, kan idéerna utvecklas gemensamt och mycket mer effektivt.

Efter en innovationsworkshop med oss, har ni en visuell karta över vad som har diskuterats under dagen. En karta som sedan kan vägleda det fortsatta arbetet.

Exempel på tillämpningar:

  • IoT och nya affärsmodeller
  • Digitalisering och disruptiva lösningar
  • Delningsekonomi

Contact

E-mail:

© All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018-2019
Org. nr. 556865-2167