Vi är managementkonsulter inom strategi, innovation och förändringsledning.
 
Genom att arbeta med visualisering i alla led, hjälper vi dig att uppnå målen på ett kreativt och effektivt sätt.
 
När du ska bedriva utveckling är vi din förändringspartner.


Why visualize?


Höj nivån och hastigheten på gemensamma tankeprocesser

Öka engagemanget och förankringen i fattade beslut

Få genomslag i beslutad förändring

Lena Pehrs

VD och grundare, Visual Management Consultant

Civilingenjör som kombinerar 20 år av uppdrag inom förändringsledning med en unik förmåga att fånga vad som sägs och sammanfatta i visualiserade koncept.

Genom att förstå ämnesdiskussionen och veta hur verksamheter och förändringsledning fungerar, kan hon moderera er diskussion grafiskt, i realtid.

Började utveckla konceptet Visual Management under 2014, och skapade 2016 Business Design Studio Scandinavia för att fullt ut utveckla tjänster och skapa ett konsultbolag med den inriktningen.

tel: 0703 – 43 37 33
mejl:

Markus Isaksson

Grundare, Visual Management Consultant

Bakgrund i ett brett spektrum av områden och branscher, där ledarskap av grupper och individer som skall genomföra nya utmaningar har varit den röda tråden.

Hur får man alla att förstå vad som behöver göras och hur skall de genomföra förflyttningen? Hur kan gemensamma bilder användas för att lösa uppgifter som ingen annan har löst tidigare? Ser mönster och upptäcker gap, och hjälper er att komma framåt.

På Business Design Studio sedan 2017, med ansvar för marknad- och försäljning samt workshopledning kring Image Driven Change

tel: 072-708 13 98
mejl:

Vårt Business Design

Maximilian Tropé

Ledarskaps-coach
(Associerad konsult)

Maximilian – Maxi – Tropé är din katalysator för att nå din verkliga potential som företag, ledare och person.

Med en bakgrund i professionell hockey, individuell coachning och ledarskapsutveckling har han en tvärvetenskaplig förmåga att hjälpa dig att identifiera de viktigaste blockeringar och möjliggörare för att nå din fulla potential.

Tillsammans med Business Design Studio möjliggör Maxi din resa mot din verkliga potential, med en visuell bas för diskussioner och slutsatser.

Dario Paniagua

Coach grafisk facilitering, författare
(Associerad konsult)

Med en gedigen bakgrund inom grafisk design, arbetar Dario sedan tio år tillbaka med grafisk facilitering och tecknade explainer-filmer. Dario har gett ut flera böcker om grafisk facilitering och håller regelbundet kurser för avancerade utövare.

Tillsammans med Dario producerar vi på Business Design Studio animerade, tecknade filmer som kan förklara din strategi eller koncept på ett enkelt och slagkraftigt sätt.

Mia Olofsson

Grafisk postproduktion
(Associerad konsult)

Mia har en stor förmåga att förena enkelhet med detaljrikedom. Harmoni, balans och sammanhållning i färgsättning och formgivning karaktäriserar hennes arbete. Hennes illustrationer är ofta detaljrika där betraktaren kan ständigt göra nya upptäckter. Designen och formgivningen är avskalad och hon har en förmåga att fånga innehållet i det som ska kommuniceras. Hon är alltid noggrann i sitt arbete och levererar design av hög kvalitet.

Stella Haglund

Förändringsledning, interimschef
(Associerad konsult)

Stella har knivskarp förmåga att se var knutarna sitter för att en verksamhet ska kunna ta nästa steg fram mot målet, vare sig det har med ledarskap, processer, system, kultur eller individer att göra.

Med en kombination av ingenjörskonst och beteendevetenskap, utför hon turn-arounder av både individer och verksamheter, på ett sätt få skulle tro var möjligt. Bildbaserad i sitt sätt att vara, jobbar hon som förändringsledare i Business Design Studios uppdrag.

Contact

E-mail:

© All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018-2019
Org. nr. 556865-2167