Vi är managementkonsulter inom strategi, innovation och förändringsledning.
 
Genom att arbeta med visualisering i alla led, hjälper vi dig att uppnå målen på ett kreativt och effektivt sätt.
 
När du ska bedriva utveckling är vi din förändringspartner.


Why visualize?


Höj nivån och hastigheten på gemensamma tankeprocesser

Öka engagemanget och förankringen i fattade beslut

Få genomslag i beslutad förändring

Lena Pehrs

VD och grundare, Visual Management Consultant

Civilingenjör som kombinerar 20 år av uppdrag inom förändringsledning med en unik förmåga att fånga vad som sägs och sammanfatta i visualiserade koncept.

Genom att förstå ämnesdiskussionen och veta hur verksamheter och förändringsledning fungerar, kan hon moderera er diskussion grafiskt, i realtid.

Började utveckla konceptet Visual Management under 2014, och skapade 2016 Business Design Studio Scandinavia för att fullt ut utveckla tjänster och skapa ett konsultbolag med den inriktningen.

tel: 0703 – 43 37 33
mejl: [email]lena.pehrs@businessdesignstudio.se[/email]

Contact

E-mail: [email]info@businessdesignstudio.se[/email]

© All Rights Reserved ® Business Design Studio Scandinavia 2018-2019
Org. nr. 556865-2167